top of page

Utbildning & specialkompetens

Vi genomför utbildningar inom försäkringsrätt och skadeståndsrätt och bistår med rådgivning inom person- och motorskadereglering på olika sätt. Det kan exempelvis handla om att granska befintliga eller nya försäkringsvillkor, utföra skaderevisioner för att kontrollera att ett ärende har reglerats korrekt, se till att breven och besluten till den skadelidande är korrekt utformade, och att rätt ersättning har lämnats och om skadan är rätt reservsatt.

 

bottom of page