top of page

Styrelsen.

Thomas är advokat och ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1995. Han arbetar huvudsakligen med försäkringsrätt, arbetsrätt och affärsjuridik. Thomas är också styrelseledamot och styrelseordförande i ett antal bolag och undervisar bland annat på Stockholms universitet, IHM Business School och Företagsuniversitetet.

Henning har mångårig erfarenhet av försäljning, marknadsföring och affärsutveckling från olika ledningsbefattningar i konsult- branschen och på Ericsson. Han är VD för Saab Barracuda AB. Henning har haft ett flertal styrelseuppdrag, bland annat för Kinnarps möbler och som styrelseordförande för Live-IT.

Thomas Wiberg

Styrelseordförande

Henning Robach

Styrelseledamot

Andreas Getzman

Styrelseledamot

Andreas har lång erfarenhet av försäkringsbranschen och kompetens inom försäljning. Han har varit skadechef för SalusAnsvar Gruppliv och vd för SACO/SalusAnsvar Inkomstförsäkring. Han har under de senaste åren drivit eget bolag inom fastighetsmäklarbranschen.

bottom of page