top of page

Skadereglering med 24-timmarsgaranti

Vi erbjuder våra uppdragsgivare en effektiv och kvalitativ oberoende skadereglering inom alla försäkringsområden. Vi skadereglerar personskador på både skadeståndsrättslig och villkorsbunden grund. Med vår kompetens erbjuder vi en professionell skadereglering av personskador, trafik- och motorskador, olycksfallsskador, egendomsskador, ansvarsskador samt patientskador.

Den mest pålitliga skaderegleringen

Vårt mål är att erbjuda den snabbaste och mest pålitliga skaderegleringen på försäkringsmarknaden. En viktig del i detta är vår unika 24-timmarsgaranti. Det innebär att vi är tillgängliga för kontakter även efter kontorstid. Vi håller den skadelidande regelbundet uppdaterad om vad som händer i skadeärendet och vad som är nästa steg i skaderegleringen för att den skadelidande tryggt ska känna till processen och veta när besked om ersättning kan väntas. Med en flexibel, snabb och kompetent organisation utför vi skaderegleringen antingen från våra egna lokaler eller på plats hos våra uppdragsgivare.

Teambaserad skadereglering

JW Loss Adjusting vill vara en aktiv samarbetspartner. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare och strävar hela tiden efter att bli bättre. Det innebär bland annat kompetensutveckling, kvalitetssäkring och en hög tillgänglighet. Vi arbetar med teambaserad skadereglering, även när det finns en dedikerad kontaktperson i ärendet. Vi vill att du, både som uppdragsgivare och som skadelidande, ska vara säker på att vi tar hand om ditt ärende och att du får ta del av den erfarenhet och kompetens som finns på hela bolaget. För oss är det en självklarhet att sätta de skadelidande i centrum och ge dem högsta möjliga service.

Ansvarsskador
Våra ansvarsskadereglerare har juristexamen och erfarenhet av komplex skadereglering.

 • Allmänt ansvar

 • Produktansvar

 • Entreprenad

 • Miljöansvar

 • VD / Styrelseansvar

 • Konsultansvar

 • Rättsskydd

 • Skaderegleringsavtal

 • Reklamationshantering

 • Skadereglering under självrisk

 • Regress

Bygg- och egendomsskador, företag och privat
Våra erfarna egendomsskadereglerare har MEPS-behörighet/certifikat och erfarenhet av komplicerade skador.

 • Brand

 • Storm

 • Översvämning

 • Läckage

 • Inbrott och skadegörelse

 • Avbrott

 • Lösöre

 • Affinity

 • Reseförsäkring

 • Skadereglering under självrisk

 • Skaderegleringsavtal

Personskador
Våra skadereglerare har examen inom juridik eller ekonomi, vårdbakgrund eller IFU certifiering.

 • Sjuk- olycksfall

 • Trafik och ansvarsskador

 • Vi är specialister inom vårdrelaterade skador och skador som drabbar egna företagare

Hälsa
Våra riskbedömare och skadereglerare är legitimerade sjuksköterskor eller naprapater.

 • Medicinsk riskbedömning

 • Sjukvårdsförsäkring / vårdplanering

 • Sjukförsäkring för barn och vuxna

 • Livförsäkring

Djurförsäkring
Vår skadereglerare har juristexamen med stort djurintresse och erfarenhet av skadereglering av djur.

 • Veterinärvårdskostnader

 • Livförsäkring

Motorskador
Våra skadereglerare har lång erfarenhet av motorskador.

 • Vållandebedömningar

 • Regresshantering

 • Assistans och räddning

 • Glas

 • Brand

 • Stöld

 • Maskinskada

 • Vagnskador

Motorteknik
Våra motortekniker har lång erfarenhet av motorteknik.

 • CABAS-kalkyler

 • Inlösen av fordon

bottom of page