Våra medarbetare.

Fredrik
Jönsson

CEO, Executive Loss Specialist

fredrik.jonsson@jwlab.se

070-590 67 90

Daniel
Edlund
Kenneth
Malmborg

COO, Executive Loss Specialist

kenneth.malmborg@jwlab.se

08-82 12 86

Monika

Tyrsén

Motor, Skadechef, Senior Loss Adjuster

monika.tyrsen@jwlab.se

076-322 16 31

Nadia

Öberg

Person, Skadechef, Senior Loss Specialist

nadia.oberg@jwlab.se

073-505 42 58

Claes

Stigsäter

Motor, Loss Adjuster, Assessor

claes.stigsater@jwlab.se

072-339 30 30

Charlotta

Ringblom

Bygg, Egendom & Ansvar, Senior Loss Adjuster

charlotta.ringblom@jwlab.se

076-197 00 29

Izabella

Gullström

Karl

Assarsson

Motor, Loss Adjuster, Assessor

karl.assarsson@jwlab.se

070-180 44 17

Lisa

Hellbom

Person, Junior Loss Adjuster

lisa.hellbom@jwlab.se

Marja-Leena

Mikkola

Person, Senior Loss Specialist

marja-leena.mikkola@jwlab.se

070-239 54 16

Markus

Mannberg

Motor, Loss Adjuster

markus.mannberg@jwlab.se

Therese

Cuibe

Motor & Egendom, Loss Adjuster

therese.bint@jwlab.se

076-306 59 18

Therese

Dahl

Person, Loss Adjuster

therese.dahl@jwlab.se

Willfred

Andersson

Bygg, Egendom & Ansvar, Senior Loss Adjuster

willfred.andersson@jwlab.se

072-331 71 84

Lovisa

Hellström

Administration, Administratör

lovisa.hellstrom@jwlab.se

076-307 80 67

Emelie

Lundberg

Administration, Junior Loss Adjuster

emelie.lundberg@jwlab.se

Alva

Palmqvist

Administration, Junior Loss Adjuster

alva.palmqvist@jwlab.se

Madalina

Algesjö

Bygg, Egendom & Ansvar, Senior Loss Adjuster

madalina.algesjo@jwlab.se

070-621 78 21

Anja

Ljungmark

Bygg, Egendom & Ansvar, Loss Adjuster

anja.ljungmark@jwlab.se

073-514 45 06

Sarita

Öster

Bygg, Egendom & Ansvar, Loss Adjuster

sarita.oster@jwlab.se

076-169 06 10

Andreas

Thanger

Gustav

Skansfelt

Robin

Bergman

Våra medarbetare har expertkunskaper inom personskador, ansvar- och egendomsskador, samt motorteknik och affinity. Vi arbetar teambaserat även när det finns en dedikerad kontaktperson i ärendet med fokus på att leverera högsta möjliga service. 

Lär känna oss.