top of page

 ​​År 2022 arbetar alla som JW

Vårt arbetssätt på JW Loss Adjusting har hela tiden präglats av så mycket flexibilitet som möjligt. För oss spelar det inte en avgörande roll när eller var du arbetar utan det är leveransen som står i centrum. Huvudsaken är att våra ”service level agreement” hålls och att de skadedrabbade kan komma i kontakt med sin skadereglerare på ett bra sätt.

 

När vi startade JW Loss Adjusting 2013 och kom ut på våra första kundbesök var ett av de största hindren för samarbete ifall våra medarbetare inte skulle finnas på plats i försäkringsbolagets lokaler. Vem skulle övervaka deras arbete?

Sju år och en pandemi senare kan vi konstatera att fler försäkringsbolag nu planerar att övergå till vårt flexibla arbetssätt. Det fungerar att arbeta på distans! Det visar sig till och med att skadereglerarna arbetar mer effektivt och har lägre sjukfrånvaro när de får arbeta hemifrån.

Vi och många med oss har börjat planera för en höst med mer normalläge. Många undersökningar vittnar om att medarbetare gärna vill fortsätta att arbeta hemifrån åtminstone några dagar i veckan.

Post-pandemi kommer skadereglerarna att i så stor utsträckning som möjligt fortsätta arbeta hemifrån och ha gemensamma möten digitalt. Kanske kommer man att vara på kontoret då och då, men mer som en social hub. Vi tror inte att det finns en väg tillbaka till stämpelklocka, telefonslingor och fasta tider på kontoret.

Vi tror att skadeavdelningen kommer i mångt och mycket att flytta ut från försäkringsbolagens lokaler och skötas av anställda medarbetare på distans. Men frågan är om inte framtiden har något annat i sikte.

Om skadeavdelningen befinner sig externt är inte steget långt borta att outsourca hela skadehanteringen. Istället för att försäkringsbolagens har anställda som sköter skaderegleringen är det istället kontraktuella förhållanden som styr kvalitet och mängden arbetsinsatser som behövs.

Kanske är tiden nu mogen för ett mer kontinentalt sätt att se på skadehantering. Att låta oberoende experter ta hand om skaderegleringen medan försäkringsbolagen fokuserar på försäljning, kapitalförvaltning och produktutveckling?

Aktuellt just nu.

Bolagsjurist / skadejurist

JW Loss Adjusting AB är ett oberoende skadehanteringsbolag med specialiserad kompetens inom skadereglering... 

Mentorsprogram

Arbetar du i försäkringsbranschen och vill ha ett bollplank för att utvecklas i arbetslivet?

År 2022 arbetar alla som JW

Vårt arbetssätt på JW Loss Adjusting har hela tiden präglats av så mycket flexibilitet som möjligt.

bottom of page