Skadereglering

Vi erbjuder våra uppdragsgivare en effektiv och kvalitativ skadereglering inom områdena personförsäkring, motorfordonsförsäkring och villkorsbundna försäkringsprodukter. En viktig del i detta är vår unika 24-timmarsgaranti, som innebär att vi besvarar alla inkommande telefonsamtal, brev och mail från den skadelidande inom 24 timmar, oavsett om det är vardag eller helg. I våra svar informerar vi alltid om nästa steg i skaderegleringen för att den skadelidande tryggt ska känna till processen och när besked om ersättning kan väntas.

Läs mer här!

Utbildning & specialkompetens

Vi genomför utbildningar inom försäkringsrätt och skadeståndsrätt och vi kan också bistå med rådgivning inom person- och motorskadereglering på olika sätt. Vi kan granska befintliga eller nya försäkringsvillkor, utföra skaderevisioner för att kontrollera att ett ärende har reglerats korrekt, se till att breven och besluten till den skadelidande är korrekt utformade och att rätt ersättning har lämnats samt att skadan är rätt reservsatt.

Resurspool

Vår resurspool är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att få tillgång till rätt kompetens. Vare sig det behövs tillfällig förstärkning till teamet vid arbetstoppar eller en projektledare eller chef i avvaktan på rekrytering så finns våra erfarna och kompetenta medarbetare redo att hjälpa till.