Skadereglering

Vi erbjuder våra uppdragsgivare en effektiv och kvalitativ skadereglering inom områdena personförsäkring, motorfordonsförsäkring och villkorsbundna försäkringsprodukter. En viktig del i detta är vår unika 24-timmarsgaranti. Garantin innebär att vi besvarar alla inkommande telefonsamtal, brev och mail från den skadelidande inom 24 timmar, oavsett om det är vardag eller helg. I våra svar informerar vi alltid om nästa steg i skaderegleringen för att den skadelidande tryggt ska känna till processen och när besked om ersättning kan väntas.

Läs mer här!

Utbildning & specialkompetens

Vi genomför utbildningar inom försäkringsrätt och skadeståndsrätt och vi kan också bistå med rådgivning inom person- och motorskadereglering på olika sätt. Vi kan granska befintliga eller nya försäkringsvillkor, utföra skaderevisioner för att kontrollera att ett ärende har reglerats korrekt, se att breven och besluten till den skadelidande är rätt utformade och att rätt ersättning har lämnats samt att skadan är rätt reservsatt.

Resurspool

Har ni en temporär arbetstopp eller personal som är sjuka eller föräldralediga? Vill ni kunna växla upp till ett helt team av engagerade specialister om situationen kräver det? Söker ni en projektledare eller en chef i avvaktan på nästa rekrytering? Vår resurspool hjälper er att snabbt och kostnadseffektivt få tillgång till rätt kompetens för er verksamhet. Alla våra medarbetare har stor erfarenhet inom respektive område.