Skadereglering

JW Loss Adjusting erbjuder effektiva och kvalitativa tjänster inom oberoende skadereglering. Vi är en fullservicebyrå som kan både skadeståndsrättsliga och villkorsbundna försäkringar. Våra medarbetare har expertkunskaper inom områdena personförsäkring, egendomsförsäkring, motorförsäkring och ansvarsförsäkringar. Vår unika 24-timmarsgaranti innebär att vi besvarar alla inkommande telefonsamtal, brev och mail från den skadelidande inom 24 timmar. Vårt mål är att erbjuda den snabbaste och mest pålitliga skaderegleringen på försäkringsmarknaden.

Läs mer här!

Utbildning & specialkompetens

Vi genomför utbildningar inom försäkringsrätt och skadeståndsrätt och bistår med rådgivning inom person- och motorskadereglering på olika sätt. Det kan exempelvis handla om att granska befintliga eller nya försäkringsvillkor, utföra skaderevisioner för att kontrollera att ett ärende har reglerats korrekt, se till att breven och besluten till den skadelidande är korrekt utformade, och att rätt ersättning har lämnats och om skadan är rätt reservsatt.

Resurspool

Vår resurspool är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att få tillgång till rätt kompetens. Vi kan svensk lagstiftning och har erfarna och kompetenta medarbetare vare sig det gäller en tillfällig förstärkning till teamet vid arbetstoppar, en längre interrimslösning i avvaktan på rekrytering eller om det gäller ett nystartat försäkringsbolag.

Ansvar- och egendomsskador

Stormskador, översvämning eller brand? Våra medarbetare har juristexamen och är MEPS-utbildade. De är vana att bedöma egendomsskador eller om det föreligger skadeståndsskyldighet.