Styrelse

Thomas Wiberg

Thomas Wiberg

Styrelseordförande

Thomas Wiberg är styrelseordförande i JW Loss Adjusting AB. Thomas är advokat och ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1995. Han arbetar huvudsakligen med försäkringsrätt, arbetsrätt och affärsjuridik. Thomas är också styrelseledamot och styrelseordförande i ett antal bolag och undervisar bland annat på Stockholms universitet, IHM Business School och Företagsuniversitetet.

Henning Robach

Henning Robach

Styrelseledamot

Henning Robach har mångårig erfarenhet av försäljning, marknadsföring och affärsutveckling från olika ledningsbefattningar i konsultbranschen och på Ericsson. Henning har ett flertal styrelseuppdrag, bland annat på Kinnarps möbler och Live IT där Henning är styrelseordförande.

Peter Jörgne

Peter Jörgne

Styrelseledamot

Peter Jörgne har lång erfarenhet som entreprenör och affärsutvecklare. Han har bl a grundat SolarPlexus och Aphelion där han är VD. Aphelion har kontor i Stockholm, London och New York och är en del i en affärsgrupp med över 6 000 anställda.