Medarbetare

Fredrik Jönsson

Fredrik Jönsson

CEO

Fredrik Jönsson, LL.M. och delägare, är specialiserad på försäkrings- och skadeståndsrätt och har arbetat med personskador och villkorsbundna sjuk- och olycksfallsförsäkringar sedan år 2000. Genom sin tidigare anställning på Crawford & Company (Sweden) AB har Fredrik stor erfarenhet av praktisk skadereglering från de flesta försäkringsbolagen. Fredrik är särskilt inriktad på skador som drabbat egna företagare, trafikskador och tveksamma försäkringsfall.

Fredrik är en av Sveriges främsta specialister inom personskador och utkom under våren 2013 med boken ”Praktisk personskaderätt” på Jure förlag. Han innehar en jur. kand. examen från Stockholms universitet samt examen i pedagogik, historia och statsvetenskap från Uppsala Universitet.

Fredrik är flitigt använd för uppdragsutbildning och undervisning och sedan 2010 föreläser han på IFU vid Handelshögskolan på certifieringsutbildningar för akut- och invaliditetsskadereglerare, sjuk-olycksfallsskador och egna företagare.

Fredrik är VD i JW Loss Adjusting AB från och med den 1 juni 2017. Fredrik är en av grundarna till JW och är även operativt ansvarig för bolaget.

Daniel Edlund

Daniel Edlund

Vice President / Business Manager Motor

Daniel Edlund har mångårig och bred erfarenhet av försäkringsbranschen och kommer närmast från Vardia där han ansvarat motorskadeverksamheten som Claims Manager.

Daniel är beteendevetare i grunden och utbildad inom ledarskap men har förutom sina år inom försäkringar, dessutom en spännande bakgrund som kock.

Daniel är ny vice VD för JW Loss Adjusting AB från och med den 1 juni 2017. Daniel var tidigare operativt ansvarig för JW:s affärsområde Motor och i sin nya roll kommer han även ansvara för bolagets HR-frågor.

Camilla Ledin

Camilla Ledin

CMO / Loss Adjuster

Camilla Ledin innehar en fil. kand i Behavioral Sciences och har tidigare erfarenhet inom både flygsäkerhet, kvalitetsarbete, proceduroptimering och personlig handläggning. I sin yrkesroll kännetecknas Camilla av sitt närvarande sätt, sitt fokuserade arbete och sin förmåga att kommunicera varmt och tydligt med kunder och samarbetspartners.

Camilla kommer närmast från AFA Försäkring där hon arbetat med villkorsbunden skadereglering inom personskadeområdet, främst med arbetsskador och (till viss del) egna företagare. Hon har mångårig erfarenhet av arbete inom socialförsäkringsområdet och även erfarenhet som försäkrings-/mäklarassistent.

Hos oss på JW Loss Adjusting arbetar Camilla som Loss Adjuster främst med personskador som regleras utifrån skadeståndsrättslig grund, hon ansvarar för och utvecklar företagets marknadsföring och ingår i JW:s ledningsgrupp.

Ingela Sjöberg

Ingela Sjöberg

QM / Senior Loss Adjuster

Ingela Sjöberg innehar en jur.kand. från Stockholms universitet. Hon har en bakgrund som försäkringsjurist och föredragande i ett flertal nämnder, bland annat Trafikskadenämnden, Ansvarsförsäkringens personskadenämnd, Nämnden för rättsskyddsfrågor och Personförsäkringsnämnden. Hon har därigenom en gedigen kunskap om praxis inom både skadeståndsrättslig och villkorsbunden försäkring.

Ingela kommer närmast från Gjensidige försäkring där hon arbetat med praktisk skadereglering inom personskadeområdet, främst med trafik- och ansvarsskador samt överfall. Hon har även praktisk erfarenhet av arbete inom socialförsäkringsområdet.

Ingela arbetar som Senior Loss Adjuster främst med personskador som regleras utifrån skadeståndsrättslig grund. Ingela kommer även att arbeta som QM för JW Loss Adjusting AB från och med den 1 juni 2017. I sin nya roll kommer Ingela att förankra och utveckla qualityprocesserna inom JW.

Monika Tyrsén

Monika Tyrsén

Senior Loss Adjuster

Med en bakgrund storbolagsvärlden har Monika Tyrsén en gedigen erfarenhet av försäkringsbranschen och motorskadereglering. Hon har arbetat som ledare och lärare inom motorskadereglering samt varit ansvarig för den så kallade återkravsöverenskommelsen mellan de stora bolagen. Tidigare har Monika har även arbetat på Skandinaviska Handelskammaren i Warszawa.

På JW Loss Adjusting kommer Monika att arbeta som Senior Loss Adjusting på Affärsområde Motor.

Kalle Stjernborg

Kalle Stjernborg

Loss Adjuster

Kalle Stjernborg innehar en juristexamen från Stockholms universitet. Inom ramen för utbildningen läste han specialkurser i skadestånds- och försäkringsrätt. I sitt examensarbete behandlade han de preskriptionsregler i försäkringsavtalslagen som ikraftträdde i januari 2015. Uppsatsen syftar syftar till att klargöra reglernas tillämpning och analysera deras ändamålsenlighet.

På JW Loss Adjusting AB arbetar Kalle med villkorsbundna sjuk- och olycksfallsprodukter, samt personskador som regleras utifrån skadeståndsrättslig grund. Kalle arbetar även med reglering av motorskador.

Todd Öhlander

Todd Öhlander

Loss Adjuster

Todd Öhlander innehar en juristexamen från Stockholms universitet och är specialiserad inom skadeståndsrätt.
Han har tidigare erfarenhet inom bland annat projektledning. Hos oss på JW Loss Adjusting arbetar Todd både med villkorsbundna sjuk- och olycksfallsprodukter samt personskador som regleras utifrån skadeståndsrättslig grund.

Alen Bijedic

Alen Bijedic

Loss Adjuster

Alen har examen från företagsekonomiska institutet i Stockholm där han studerade bl.a. sakförsäkring för både privat och företag, personförsäkring samt liv och pensionsförsäkring.

Han har tidigare erfarenhet av skadereglering av egendomsskador både privat och företag samt reseskador. Alen kommer närmast från Gjensidige Försäkring där han arbetat med personskador och byggt upp en ny skadeavdelning för specialskador/Affinity.

Här på JW arbetar Alen främst med personskador, både villkorsbundna sjuk- och olycksfallsskador samt personskador som regleras på skadeståndsrättslig grund.

Anna Linder

Anna Linder

Loss Adjuster

Anna innehar en juristexamen från Stockholms universitet och har tidigare erfarenhet som skribent. Hos oss på JW Loss Adjusting arbetar Anna med motorskador, villkorsbundna sjuk- och olycksfallsprodukter samt personskador som regleras utifrån skadeståndsrättslig grund.

Rasmus Reinerstam

Rasmus Reinerstam

Loss Adjuster

Rasmus Reinerstam innehar en juristexamen från Uppsala universitet. Rasmus har tidigare erfarenhet som processansvarig inom skadeståndsanspråk och är specialiserad inom skadeståndsrätt. På JW Loss Adjusting arbetar Rasmus med person- och olycksfallsskador som regleras utifrån skadeståndsrättslig grund.

Charlotta Ringblom

Charlotta Ringblom

Loss Adjuster

Charlotta innehar en jur. kand och har lång erfarenhet från försäkringsbranschen. Charlotta har arbetat som både försäkringsjurist och skadereglerare inom en rad olika områden, såsom liv-, olycksfalls-, och sjukförsäkring. Hon har dessutom arbetat med arbetslöshetsförsäkringen. Senast kommer Charlotte från Svenska Kennelklubben där hon arbetat med juridisk rådgivning och suttit som sekreterare i Disciplinnämnden.

På JW arbetar Charlotta som Loss Adjuster med skadereglering av främst villkorsbundna olycksfallsprodukter.

Linus Bexander

Linus Bexander

Assessor

Linus har en lång erfarenhet av bilbranschen. Han har en bakgrund som bilmekaniker och på senare år arbetat som motortekniker i försäkringsbranschen. Linus har även hållit utbildningar på området. Senast kommer Linus från ett av branschens största konsultbolag. Här på JW Loss Adjusting arbetar Linus som Assessor på Affärsområde Motor.