Medarbetare

Fredrik Jönsson

Fredrik Jönsson

CEO

Fredrik Jönsson är VD och grundade bolaget år 2013. Han är specialiserad på försäkrings- och skadeståndsrätt och har arbetat med personskador och villkorsbundna sjuk- och olycksfallsförsäkringar i över 15 år. Han är särskilt inriktad på trafikskador, skador som drabbat egenföretagare och tveksamma försäkringsfall.

Fredrik är LL.M, har en juristexamen från Stockholms universitet och examen i pedagogik, historia och statsvetenskap från Uppsala Universitet. Fredrik var tidigare anställd på Crawford & Company (Sweden) AB och har stor erfarenhet av praktisk skadereglering från de flesta försäkringsbolag.

Fredrik är en av Sveriges främsta specialister inom personskador och utkom under våren 2013 med boken ”Praktisk personskaderätt”. Han är flitigt anlitad för uppdragsutbildning och undervisning.

Daniel Edlund

Daniel Edlund

Vice President | Business Manager Motor

Daniel Edlund är vice VD och Business Manager Motor. Daniel är beteendevetare i grunden och är utbildad inom ledarskap. Han har mångårig och bred erfarenhet av försäkringsbranschen och kommer närmast från Vardia där han som Claims Manager ansvarade för motorskadeverksamheten.

Oliver Strandberg

Oliver Strandberg

Business Manager Egendom och Ansvar

Monika Tyrsén

Monika Tyrsén

Senior Loss Adjuster | Team Leader

Charlotta Ringblom

Charlotta Ringblom

Senior Loss Adjuster

Nadia Öberg

Nadia Öberg

Loss Adjuster | Team Leader

Karl Assarsson

Karl Assarsson

Assessor | Team Leader

Mikaela Kermfors

Mikaela Kermfors

Loss Adjuster | Team Leader

Monica Lindahl

Monica Lindahl

Loss Adjuster

David Nutt

David Nutt

Loss Adjuster | Assessor

Therese Wennerholm

Therese Wennerholm

Junior Loss Adjuster

Jerker Valmin

Jerker Valmin

Senior Loss Adjuster

Victor Pacha

Victor Pacha

Riskbedömning och vårdplanering | Team Leader

Willfred Andersson

Willfred Andersson

Loss Adjuster

Caroline Ekström

Caroline Ekström

Loss Adjuster

Simon Rydberg

Simon Rydberg

Junior Loss Adjuster

Jessica Flores Rosales

Jessica Flores Rosales

Junior Loss Adjuster

Alexander Osbjer

Alexander Osbjer

Loss Adjuster

Lina Green

Lina Green

Loss Adjuster

Therese Dahl

Therese Dahl

Loss Adjuster

Robin Bergman

Robin Bergman

CFO Consultant

Emma Burman

Emma Burman

Loss Adjuster

Nadir Mizi

Nadir Mizi

CFO Consultant

Simon Hedlund

Simon Hedlund

Junior Loss Adjuster

Freddie Hassellöv

Freddie Hassellöv

Junior Loss Adjuster