Medarbetare

Fredrik Jönsson

Fredrik Jönsson

CEO

Fredrik Jönsson är VD och grundade bolaget år 2013. Han är specialiserad på försäkrings- och skadeståndsrätt och har arbetat med personskador och villkorsbundna sjuk- och olycksfallsförsäkringar i över 15 år. Han är särskilt inriktad på trafikskador, skador som drabbat egenföretagare och tveksamma försäkringsfall.

Fredrik är LL.M, har en juristexamen från Stockholms universitet och examen i pedagogik, historia och statsvetenskap från Uppsala Universitet. Fredrik var tidigare anställd på Crawford & Company (Sweden) AB och har stor erfarenhet av praktisk skadereglering från de flesta försäkringsbolag.

Fredrik är en av Sveriges främsta specialister inom personskador och utkom under våren 2013 med boken ”Praktisk personskaderätt”. Han är flitigt anlitad för uppdragsutbildning och undervisning.

Daniel Edlund

Daniel Edlund

Vice President | Business Manager Motor

Daniel Edlund är vice VD och Business Manager Motor. Daniel är beteendevetare i grunden och är utbildad inom ledarskap. Han har mångårig och bred erfarenhet av försäkringsbranschen och kommer närmast från Vardia där han som Claims Manager ansvarade för motorskadeverksamheten.

Oliver Strandberg

Oliver Strandberg

Business Manager Egendom och Ansvar

Monika Tyrsén

Monika Tyrsén

Senior Loss Adjuster | Team Leader

Monika Tyrsén är Senior Loss Adjuster på affärsområdet Motor här på JW. Hon har en bakgrund i storbolagsvärlden och en gedigen erfarenhet av försäkringsbranschen och motorskadereglering.

Monika har arbetat som ledare och lärare inom motorskadereglering och varit ansvarig för återkravsöverenskommelsen mellan de stora bolagen. Hon har också tidigare arbetat på Skandinaviska Handelskammaren i Warszawa.

Charlotta Ringblom

Charlotta Ringblom

Senior Loss Adjuster

Charlotta Ringblom arbetar som Senior Loss Adjuster med villkorsbundna olycksfallsprodukter här på JW. Hon är jur. kand. med lång erfarenhet från försäkringsbranschen, och har arbetat som försäkringsjurist och skadereglerare inom såväl liv- och olycksfallsförsäkring som sjukförsäkring. Charlotta har dessutom arbetat med arbetslöshetsförsäkringen.

Senast kommer Charlotta från Svenska Kennelklubben där hon arbetat med juridisk rådgivning och suttit som sekreterare i Disciplinnämnden.

Alen Bijedic

Alen Bijedic

Loss Adjuster

Alen Bijedic är Loss Adjuster här på JW och arbetar främst med personskador, både villkorsbundna sjuk- och olycksfallsskador samt personskador som regleras på skadeståndsrättslig grund. Han har en examen från företagsekonomiska institutet i Stockholm där han bland annat studerade sakförsäkring för både privatpersoner och företag, personförsäkring samt liv- och pensionsförsäkring.

Alen har tidigare erfarenhet av skadereglering av egendomsskador och reseskador. Han kommer närmast från Gjensidige Försäkring där han arbetade med personskador och byggde upp en ny skadeavdelning för specialskador/affinity.

Emelie Köhrning

Emelie Köhrning

Loss Adjuster

Linus Bexander

Linus Bexander

Assessor

Linus Bexander är Assessor på affärsområde Motor här på JW. Han har lång erfarenhet av bilbranschen och en bakgrund som bilmekaniker. På senare år har Linus arbetat som motortekniker i försäkringsbranschen och har även hållit utbildningar inom området. Senast kommer Linus från ett av branschens största konsultbolag.

Nadia Öberg

Nadia Öberg

Loss Adjuster

Nadia Öberg arbetar som Loss Adjuster på personskador här på JW. Hon är certifierad personskadereglerare och har mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen. Nadia har tidigare bland annat arbetat med patientskador, arbetsskador och trafikskador.

Roger Axelberg

Roger Axelberg

Assessor

Roger Axelberg är Assessor på affärsområde Motor här på JW. Han har en gedigen erfarenhet från verkstadsbranschen efter att ha jobbat som motortekniker under de senaste 15 åren. Roger älskar fiske och golf.

Karl Assarsson

Karl Assarsson

Assessor | Team Leader

Karl Assarsson är Assessor på affärsområde Motor här på JW. Han har gedigen yrkeserfarenhet från tidigare anställningar inom såväl verkstad som försäkringsbolag.

Karl är en livsnjutare som älskar resor och äventyr.

Mikaela Kermfors

Mikaela Kermfors

Loss Adjuster | Team Leader

Mikaela Kermfors är Loss Adjuster och Team Leader på personskador. Hon har en juristexamen från Stockholms Universitet och har tidigare även studerat psykologi vid Karolinska institutet.

Sara Månsson

Sara Månsson

Loss Adjuster

Sara Månsson är Loss Adjuster på personskador här på JW. Hon har en kandidatexamen inom företagsekonomi med Service Management som inriktning. Sedan tidigare har hon erfarenhet av att jobba som skadereglerare för personskador.

Sara är en foodie som älskar allt som har med mat och gastronomi att göra.

Emil Högberg

Emil Högberg

Loss Adjuster

Emil Högberg är Loss Adjuster på personskador här på JW. Han är legitimerad sjuksköterska och har genomgått KY-utbildning inom försäkring.

Markus Mannberg

Markus Mannberg

Loss Adjuster

Markus Mannberg är Loss Adjuster på affärsområde Motor här på JW. Han har erfarenhet som såväl ledare som skadereglerare från ett större försäkringsbolag. Markus har även jobbat med utveckling inom motorskador.

David Nutt

David Nutt

Loss Adjuster | Assessor

Therese Wennerholm

Therese Wennerholm

Junior Loss Adjuster

Therese Wennerholm är Junior Loss Adjuster här på JW. Hon studerar försäkring på företagsekonomiska institutet. Therese har ett förflutet inom restaurangvärlden som kock och hon älskar att laga mat och att resa.

Jerker Valmin

Jerker Valmin

Senior Loss Adjuster

Victor Pacha

Victor Pacha

Riskbedömning och vårdplanering | Team Leader

Willfred Andersson

Willfred Andersson

Loss Adjuster

Jessica Flores Rosales

Jessica Flores Rosales

Junior Loss Adjuster

Simon Rydberg

Simon Rydberg

Junior Loss Adjuster

Rasmus Reinerstam

Rasmus Reinerstam

Loss Adjuster - tjänstledig

Rasmus Reinerstam innehar en juristexamen från Uppsala universitet. Rasmus har tidigare erfarenhet som processansvarig inom skadeståndsanspråk och är specialiserad inom skadeståndsrätt. På JW Loss Adjusting arbetar Rasmus med person- och olycksfallsskador som regleras utifrån skadeståndsrättslig grund.

Kalle Stjernborg

Kalle Stjernborg

Loss Adjuster - tjänstledig

Kalle Stjernborg innehar en juristexamen från Stockholms universitet. Inom ramen för utbildningen läste han specialkurser i skadestånds- och försäkringsrätt. I sitt examensarbete behandlade han de preskriptionsregler i försäkringsavtalslagen som ikraftträdde i januari 2015. Uppsatsen syftar syftar till att klargöra reglernas tillämpning och analysera deras ändamålsenlighet.

På JW Loss Adjusting AB arbetar Kalle med villkorsbundna sjuk- och olycksfallsprodukter, samt personskador som regleras utifrån skadeståndsrättslig grund. Kalle arbetar även med reglering av motorskador.

Todd Öhlander

Todd Öhlander

Loss Adjuster - tjänstledig

Todd Öhlander innehar en juristexamen från Stockholms universitet och är specialiserad inom skadeståndsrätt.
Han har tidigare erfarenhet inom bland annat projektledning. Hos oss på JW Loss Adjusting arbetar Todd både med villkorsbundna sjuk- och olycksfallsprodukter samt personskador som regleras utifrån skadeståndsrättslig grund.