Välkommen Sophie, chef för vårt Göteborgskontor

Vi hälsar Sophie Hulgaard välkommen som chef för vårt nyöppnade Göteborgskontor, och även som affärsområdeschef för ansvar- & egendomsskador.

Kontoret ligger för övrigt centralt beläget på Östra Hamngatan 13, så välkommen förbi och säg hej till Sophie om ni har vägarna förbi. Vi har vansinnigt gott kaffe.

Sophie har en juristexamen från Lunds Universitet och har under många år hanterat komplexa skador inom ansvar och egendom. Närmast kommer hon från en tjänst som bolagsjurist.
– Marknaden inom oberoende skadereglering och bemanning är stentuff. Min målsättning blir att fortsätta marknadsföra våra högkvalitativa tjänster och att fortsätta ta marknadsandelar, säger Sophie Hulgaard.

Sophie blir en nyckelperson i JWLABs ledningsgrupp
– Sophies gedigna kunskaper inom försäkringsbranschen tillsammans med stor portion humor tror vi är vinnande egenskaper för att fortsätta utveckla vårt erbjudande inom ansvars- och egendomsskadereglering. Sophie kommer in i företaget i en otroligt spännande tid som präglas av kraftig tillväxt. Under perioden januari till och med juli 2019 ökade omsättningen med 47 % jämfört med motsvarande period förra året. Med hennes kompetens och erfarenheter har vi goda möjligheter att fortsätta att utvecklas inom ansvar och egendom, säger Fredrik Jönsson, VD för JW Loss Adjusting AB
JW Loss Adjusting etablerades 2013 och erbjuder effektiva och kvalitativa bemanningstjänster inom skadereglering och riskbedömning & vårdplanering. Vi är det enda svenskägda fullservice bolaget för oberoende skadereglering. Vårt mål är att erbjuda den snabbaste och mest pålitliga skaderegleringen på försäkringsmarknaden. Vi är ett kunskapsföretag som håller i skräddarsydda utbildningar och bistår med rådgivning inom försäkringsområdet. www.jonssonwallberg.se