JWL Academy utvecklar teamandan

Det viktigaste ett företag har är sina medarbetare. På JW Loss Adjusting är att utveckla arbetsklimatet en grundläggande del av verksamheten. Oavsett hur många vi är i JW-familjen så ska var och en varje dag vilja göra sitt absolut bästa. Linda Lydén, HR Chef på JW Loss Adjusting, hur behåller vi JW-känslan i en verksamhet som växer snabbt och hur förmedlar vi den vidare till nya kollegor?

– I små företag är det ganska enkelt, eftersom man jobbar nära varandra och vägen mellan chef och medarbetare är kort. I takt med att vi vuxit har det blivit viktigare att vara tydlig med företagets mål och hur varje medarbetare kan bidra till att vi når dit. JWL Academy är ett sätt att fortsätta skapa teamkänsla och kompetensutveckla, även om vi jobbar i olika affärsområden, säger Linda Lydén, HR Chef på JW Loss Adjusting

Under hösten 2018 startades JWL-Academy. Det är en internutbildning som hålls av medarbetare för medarbetare, där vi utbildar varandra inom de olika affärsområdena.

– Dels är det ett sätt att kompetensutveckla våra medarbetare, men vi vill också öka förståelsen för allas arbete. På det här sättet undviker vi att det bildas subkulturer inom organisationen, förklarar Linda
Hur behåller man familjekänslan och säkerställer att alla är med på resan?

– I ett växande företag är det viktigare än någonsin med medarbetarundersökningar och samtal. Att förmedla ett öppet och accepterande klimat och ta emot idéer och tankar med ett öppet sinne. Som HR-chef är min viktigaste uppgift att vara lyhörd, uppmärksam och snabb att bidra med analys och förslag i ledningen. Och att ordna aktiviteter utanför det dagliga arbetet, säger Linda

Kan du berätta hur det går till konkret?

– Det är som vilken relation som helst egentligen. Alla vet att man måste vårda relationer för att den ska leva. Vi kommer jobba ännu mer med feedback. Vi människor är generellt dåliga på att berömma, men däremot bra på att tala om när något är fel. Som HR-chef stöttar jag cheferna i att utveckla förmågorna att lyssna och ge feedback, gärna positiv sådan, säger Linda