Satsning på riskbedömning och vårdplanering

Victor Pacha, du är ny teamleader med ansvar för att bygga upp riskbedömning och vårdplanering inom affärsområdet personskador på JW Loss Adjusting. Hur ser intresset ut för våra tjänster inom riskbedömning och vårdplanering?

– Det finns en stor efterförfrågan av medicinsk kompetens framför allt inom riskbedömning men även inom vårdplanering.  Vi har redan sett ett stort intresse för det vi har att erbjuda. Jag ser fram emot att bygga upp ett team för att kunna möta efterfrågan och utveckla den här delen av affärsområde personskador

Berätta kort om din bakgrund

– Jag har 18 års erfarenhet av försäkringsbranschen med en bred erfarenhet av skadereglering inom person- och gruppförsäkring, tjänstepensioner och riskbedömning. Med min långa erfarenhet i branschen och med min medicinska bakgrund ser jag fram emot att få utveckla  riskbedömning och vårdplanering hos oss


Vad kan JW Loss Adjusting erbjuda för tjänster inom riskbedömning och vårdplanering?

– Vårt unika erbjudande består av att kunna erbjuda hög medicinsk kompetens där vi snabbt kan komma in och jobba självständigt och leverera i hela ledet av processen. Ett av våra kännetecken är att vi erbjuder en stor flexibilitet och strävar efter att vara lyhörda för våra uppdragsgivares behov.