JW vann Göta Lejon-upphandlingen

JW Loss Adjusting vann Försäkrings AB Göta Lejons upphandling av skaderegleringen för motor- och trafikskador. Upphandlingen trädde i kraft i januari i år och innebär både praktisk skadereglering och att utveckla arbetsprocesserna.

–Ett av Försäkrings AB Göta Lejon önskemål har varit att effektivisera sin skadereglering, vilket är en av våra styrkor. Vi arbetar nu tillsammans för att få en effektiv och tydlig skaderegleringsprocess, säger Daniel Edlund, affärsområdeschef Motor och vice vd.

Försäkrings AB Göta Lejon är Göteborgs stads försäkringsbolag som försäkrar stadens bolag och förvaltningar och ansvarar för skadehanteringen inom Göteborgs stad. En viktig del av försäkringsbolagets uppdrag är att förebygga skador genom systematiskt säkerhetsarbete.

– En viktig del i att kunna förebygga skador är att utvärdera incidenter och se mönster Där kan vi bidra med både erfarenhet och god kännedom om motorområdet och tillsammans med försäkringsbolaget utveckla det förebyggande arbetet, förklarar Daniel.