”Vi fortsätter att växa inom oberoende skadehantering”

Kompetens i kombination med lyhördhet för försäkringsbolagens behov och en hög servicenivå gentemot skadelidande är grunden till att JW Loss Adjusting (JWL) startade för fem år sedan. Och det fortsätter att vara ledstjärnan under 2019. Det finns spännande nyheter att berätta, men först några tillbakablickar på ett händelserikt år som gett JWL möjlighet att både bredda och fördjupa bemanningserbjudandet.

I ledningen för JWL finns nu förutom VD, två affärsområdeschefer och HR-director Linda Lydén som ansvarar rekrytering, utveckling och planering av företagets viktigaste resurs; konsulterna. På bilden ser ni från vänster: Fredrik Jönsson, VD och affärsområdeschef personskador, Linda Lydén HR director, Daniel Edlund, vice VD och affärsområdeschef motor samt Oliver Strandberg, affärsområdeschef ansvars- och egendomsskador.

Under hösten har företaget fördjupat sitt erbjudande inom riskbedömning och vårdplanering. Sedan november finns en gruppchef med ansvar att bygga upp den nya avdelningen. Victor Pacha har en bakgrund som allsvensk fotbollsspelare och har mångårig erfarenhet av både riskbedömning och reglering av idrottsskador.

– Vi har sett en ökad efterfrågan på fördjupad kompetens när det gäller att bedöma risker vid teckning av försäkring och på kunskap inom vårdplanering. Victor är en nyckelrekrytering som kompletterar vårt team, inte minst när det gäller idrottsskador, säger Fredrik Jönsson, VD för JW Loss Adjusting. Vi fortsätter att växa inom oberoende skadereglering.

Vi kan flera av försäkringsbolagens skadesystem

Under våren kom verksamheten för ansvars- och egendomsskador igång ordentligt. Oliver Strandberg, som är utbildad fastighetsmäklare med erfarenhet som byggskadereglerare, anställdes i våras som affärsområdeschef för ansvars- och egendomsskador.

– Brand- och vattenskador kommer alltid oväntat och med kort varsel och vi kan snabbt ställa upp med kompetent bemanning på skadeavdelningarna både kontinuerligt och under arbetstoppar. Vår styrka är bland annat att vi kan försäkringsvillkoren och flera av skadesystemen. Dessutom är våra handläggare är MEPS-certifierade, säger Oliver Strandberg, affärsområdeschef.

Vi upptäcker bilbedrägerierna

Bilbränder och bilstölder har ökat lavinartat de senaste åren. Att upptäcka bedrägerier har blivit allt viktigare för försäkringsbolagen. I mars arrangerade JW Loss Adjusting ett frukostseminarium om motorbedrägerier tillsammans med Peter Bermues, vid utredningsföretaget Investigation Service Europe.

– Det krävs duktiga och erfarna motortekniker för att upptäcka bedrägerierna. Våra tekniker kan både det och levererar dessutom snabba och pedagogiska svar till kunderna. Här finns pengar att tjäna för försäkringsbolagen. Att hyra in motortekniker ifrån oss är i princip en win-win situation, säger Daniel Edlund, vice VD och affärsområdeschef.

De viktigaste framtidsutmaningarna var temat vid ett motorförsäkringsseminarium som arrangerades av Svenska försäkringsföreningen och där Daniel var moderator. Det lär vara första gången, som en representant för ett oberoende skadehanteringsbolag var inbjuden som moderator. För oss är det ett kvitto på att oberoende skadereglering blir mer etablerat även i Sverige och att verksamheten ligger rätt i tiden.

I många länder anser man inte att försäkringsbolagen ska utreda sina egna skador. Det är tryggare för kunden om skaderegleringen utförs av en oberoende aktör. Försäkringsbolagen säljer och paketerar tjänsten, och granskar den oberoende partens arbete, men sköter inte den praktiska skaderegleringen.

Vi fortsätter att utveckla och samla branschen

Under våren anordnade JW Loss Adjusting skaderegleringspuben, branschens första after work på Oxid Bar i försommarvärme och strålande sol. Succén följdes sedan upp under hösten. Ett annat initiativ är skaderegleringspodden. Hittills har det blivit fem korta avsnitt med aktuella ämnen inom skadereglering och under 2019 kommer konceptet att utvecklas genom fler intressanta gäster.

– Vi ser oss som en partner till försäkringsbolagen och strävar efter att alltid vara det självklara valet. Vi vill bidra med våra kunskaper och erfarenheter och vill gärna fortsätta att både samla och utveckla skaderegleringsbranschen, säger Fredrik Jönsson.

Vi lanserar e-learning under våren 2019

Under 2019 är det dags för ytterligare en satsning där flexibilitet och service är ledord.

– Vår e-learningtjänst inom personskador blir ännu ett sätt för oss att bidra med våra kunskaper och erfarenheter i hur man så effektivt som möjligt handlägger en skada med bibehållen eller bättre kvalitet och en nöjdare kund, förklarar Fredrik Jönsson

Den nya e-learning tjänsten innebär ett smörgåsbord av digitala utbildningsmoment som man kan välja av utifrån sina egna preferenser eller behov. Med en e-utbildning slipper man resor och övernattningar och kan förkovra sig när och där det passar. Den digitala utbildningen kombinerar korta presentationer, räkneexempel och facit med möjligheten att chatta med lärare. Utbildningsserien kommer att innehålla teman som exempelvis sveda och värk, inkomstförluster, dödsfallsskador, barnskador eller skador som drabbar egna företagare.

– Utbildningen vänder sig i första hand till den som vill ha ett snabb-spår in till personskaderättens underbara värld eller behöver en snabb uppfräschning av sina gamla kunskaper, förklarar Fredrik Jönsson . Vi tror att den här satsningen ligger i tiden.