Välkommen Oliver

Vi är glada  att välkomna Oliver Strandberg som Affärsområdeschef med uppgift att utveckla Ansvars- och Egendomsskador på JW Loss Adjusting. Oliver kommer närmast från en tjänst på If Skadeförsäkring.

”Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas där vi växer som fullservicebyrå. Oliver har en gedigen bakgrund som fastighetsmäklare och expert inom egendomskadereglering. Det är viktiga komponenter för att kunna utveckla affären vidare, säger Fredrik Jönsson, VD för JW Loss Adjusting.

 

JW Loss Adjusting erbjuder effektiva och kvalitativa tjänster inom oberoende skadereglering. Vi  har expertkunskap inom personskador, egendomsskador, motorteknik  och ansvarsskador. Vår ledning består av Fredrik Jönsson, VD och affärsområdeschef Personskador, Daniel Edlund, vice vd och affärsområdeschef Motorskador och Oliver Strandberg affärsområdeschef Ansvarsskador och Egendomsskador samt Ingela Sjöberg, Quality Manager och Linda Lydén HR Director.