Vi har inget emot att utmana branschen!

Efter en flygande nystart är JW Loss Adjusting på väg att bli ett känt namn inom skaderegleringsbranschen. Hög servicenivå, engagemang och tillgänglighet har visat sig vara ett vinnande koncept i en bransch där det råder brist på kompetenta skadereglerare.

Många försäkringsbolag har sett fördelarna med att anlita externa resurser vid sjukskrivning, föräldraledighet eller i avvaktan på rekrytering.

– Våra medarbetare är erfarna, kompetenta och har en social förmåga som är väldigt viktig i vår bransch. De måste kunna bemöta alla slags människor och situationer, de skadelidande först och främst men de behöver också kunna anpassa sig snabbt i de organisationer där de har uppdrag, säger Fredrik Jönsson, vd för JW Loss Adjusting.

En del av bolagets framgång är att verksamheten ligger så rätt i tiden. Oberoende skadereglering är en internationell trend – i många länder anser man inte att försäkringsbolagen ska utreda sina egna skador. Det är tryggare för kunden om skaderegleringen utförs av en oberoende aktör. Försäkringsbolagen säljer och paketerar tjänsten, och granskar den oberoende partens arbete, men sköter inte den praktiska skaderegleringen.

Stark tillväxt och nya affärsområden
JW Loss Adjusting ökade sin omsättning med 40 procent under 2017 och räknar med lika mycket tillväxt under 2018. Det nya affärsområdet Motor växte med mer än 500 procent under det första året och det är framför allt inom motorteknik som det finns ett ökat behov av expertkunskaper, inte minst för att motverka ett ökat antal bedrägerier.

– Det är fantastiskt roligt att vara med på resan när företaget växer så det knakar men det ställer givetvis stora krav på oss som ledare, våra anställda och på våra familjer, säger vice vd Daniel Edlund. Att hitta balansen i livet mellan arbete och fritid, och att hitta energi i träning är livsviktiga ingredienser för framgång.

För att se till att ha bästa möjliga stöd rapporterar bolaget till en styrelse som har bred erfarenhet inom juridik, entreprenörskap, ledarskap och ekonomi. I ledningen sitter också en Quality Manager som ser till att företaget fortsätter att leverera samma höga kvalitet trots den snabba tillväxten. Denne ansvarar också för att säkerställa rutiner och interna arbetsprocesser och ser till att företaget håller det som utlovas.

– Även Sveriges bästa skaderegleringsbolag kan göra misstag och då är det viktigt att vi snabbt fångar upp problemet och vidtar åtgärder, säger Fredrik Jönsson.

Digitalisering och globalisering ökar kraven
Det finns några tydliga trender inom skadereglering som branschen behöver vara rustad för. Den ökade digitaliseringen gör att kunder kan ta reda på mycket information själva, är mer pålästa och förväntar sig också snabba besked och processer. De vill ha tillgänglighet och direktkontakt via chatt och sms och kunna nå försäkringsbolaget under alla tider på dygnet. Globaliseringen ökar kraven på skaderegleringen och gör den samtidigt mer osäker. Skador som inträffat utomlands och kundernas skadehistorik är okänd och det ökar i sin tur risken för bedrägerier.

– Vi vill vara en del av digitaliseringen och bidra med våra kunskaper och erfarenheter hur man så effektivt som möjligt handlägger en skada med bibehållen eller bättre kvalitet och en nöjdare kund.

Det är full fart framåt som gäller för JW Loss Adjusting och de 17 medarbetare som troligtvis blir ännu fler nästa år. Två nya affärsområden är på gång att etableras. Ansvar startades i slutet av 2017 och Egendomsskador blir ett eget affärsområde under 2018. I och med detta blir JW Loss Adjusting en fullserviceleverantör inom skadereglering. Under nästa år kommer företaget dessutom att utöka sin verksamhet med ytterligare ett kontor.

– Vi är en pålitlig partner och strävar efter att alltid vara det självklara valet. Vi tror på arbetsglädje som skapas av frihet under ansvar och vi har inget emot att utmana branschen, säger Fredrik Jönsson.