JW motor kör på!

JW Loss Adjusting AB etablerade JW motorskador för 10 månader sedan och affärsområdet fortsätter att växa i snabb takt.

Vi kan nu med stolthet säga att JW motorskador är att räkna med inom skaderegleringsbranschen.

JW motorskador erfar som många andra i branschen den snabba tekniska utvecklingen vilket omfattar många delar. På den motortekniska sidan ser vi det i form av materialkostnader, stilleståndstider och andra omkostnader som gör att skadekostnaderna höjs.

Vi notera att behovet av motortekniker med erfarenheter från bilverkstäder ökar. Tekniker som sitter på stor kunskap, erfarenhet och inblick i fordonsreperationsverksamheten. Dessa har möjlighet att påverka onödiga utgifter i form av reparationer. Vid vår tillväxt har vi tagit fasta på behovet av duktiga tekniker som kan minska skadekostnaderna i regleringen.

Därför består vår verksamhet idag av väldigt erfarna skadereglerare och ett större antal tekniker med lång erfarenhet från både försäkrings- och motorverkstadsbranschen. Detta innebär att vi kan hjälpa flera företag inom försäkringsområdet motorskador.