JW välkomnar Kristoffer och nytt affärsområde

JW välkomnar Kristoffer Johansson som börjat tjänsten som operativt ansvarig för nya affärsområdet Ansvar och Affinity.

Kristoffer har bred erfarenhet av skadereglering sedan 16 år tillbaka. Som skadereglerare och gruppchef har han arbetat med bland annat bil-, person-, egendoms-, företags-, ansvars- och affinityskador. Närmast kommer han från Gjensidige i Köpenhamn där han arbetade som skadereglerare på deras ansvars- och personskadeavdelning.

– Jag är oerhört glad att ha blivit en del av JW och jag ser fram emot att utveckla nya affärsområdet. Jag strävar alltid efter att hålla en hög servicenivå med en personlig och tydlig skadereglering där kunden är i fokus. Jag är lärare i grunden och har genom åren i försäkringsbranschen gått flertalet försäkrings- och ledarskapsutbildningar, uttalar Kristoffer Johansson.

 

JW Loss Adjusting AB är ett fristående konsultbolag inom personförsäkring, motorfordonsförsäkring och villkorsbundna försäkringsprodukter.
Bolaget befinner sig i en expansiv fas med skadereglering inom nya områden såsom ansvarsskador och juridisk rådgivning inom humanjuridik.

www.jonssonwallberg.se

 #jonssonwallberg #jonssonwallberglossadjusting #jonssonwallberglossadjustingab #jwlossadjusting #jwlossadjustingab #jw #jwansvar #jwaffinity #jwansvarochaffinity