Glad midsommar!

Vårt härliga JW-gäng önskar er alla en fin och glad midsommar!

 

JW Loss Adjusting AB är ett fristående konsultbolag inom personförsäkring, motorfordonsförsäkring och villkorsbundna försäkringsprodukter.
Bolaget befinner sig i en expansiv fas med skadereglering inom nya områden såsom ansvarsskador och juridisk rådgivning inom humanjuridik.

www.jonssonwallberg.se

 #jonssonwallberg #jonssonwallberglossadjusting #jonssonwallberglossadjustingab #jwlossadjusting #jwlossadjustingab #jw #jwmotor #midsommar #glad midsommar