JW Motor fick en bra start

JW Loss Adjusting AB etablerade JW Motor för sex månader sedan. Ledorden var ”växa, växa, växa – med stabilitet” och det är precis det som uppnåtts i affärsområdets första halvår.

JW Loss Adjusting AB gick in i 2017 med ambitionen att satsa hårt på nya affärsområdet JW Motor. Satsningen har gett utdelning och företaget glädjs åt den fina starten och utvecklingen de första sex månaderna.

Business Manager Motor, Daniel Edlund, har sedan dess också utsetts till vice VD för JW Loss Adjusting AB, men han har fortfarande det operativa ansvaret för Motor.

– Vi är mycket nöjda med utvecklingen genom första halvåret av vår motorsatsning. Vi har etablerat oss på ett bra sätt och känner oss redan som en etablerad och betydelsesfull del av branschen. Vi växer kontinuerligt både på uppdrags-, ekonomi- och personalsidan.
I motorenheten har jag för närvarande hjälp av tre duktiga medarbetare – Monika Tyrsén (Senior Loss Adjuster), Linus Bexander (Assessor Motor) och Mikaela Kermfors (Junior Loss Adjuster) och vi ser fram emot att vara stommen i det lag som fortsätter växa och bär JW Motor in i framtiden, uttalar Daniel Edlund, vice VD JW Loss Adjusting AB.

 

JW Loss Adjusting AB är ett fristående konsultbolag inom personförsäkring, motorfordonsförsäkring och villkorsbundna försäkringsprodukter.
Bolaget befinner sig i en expansiv fas med skadereglering inom nya områden såsom ansvarsskador och juridisk rådgivning inom humanjuridik.

www.jonssonwallberg.se

 

 #jonssonwallberg #jonssonwallberglossadjusting #jonssonwallberglossadjustingab #jwlossadjusting #jwlossadjustingab #jw #jwmotor #danieledlund #monikatyrsen #linusbexander #mikaelakermfors