Ny VD i ett nytt i expansivt skede

Fredrik Jönsson har utsetts till ny VD i JW Loss Adjusting AB från och med den 1 juni 2017. Fredrik är en av grundarna till bolaget och har sedan starten varit ordförande i styrelsen. Han är sedan november 2016 operativt ansvarig för bolaget.

Fredrik Jönsson efterträder Magnus Wallberg som avgår som VD.

Magnus har dragit ett stort lass under företagets uppstartsfas och hans insatser och entusiasm har varit ovärderliga. Magnus är också min vän och jag önskar honom all lycka och välgång i framtiden säger Fredrik Jönsson.

Daniel Edlund har utsetts till vice VD. Han är idag operativt ansvarig för affärsområdet motor. Daniel har lång erfarenhet av ledarskap och kommer i sin nya roll även att ansvara för bolagets HR-frågor.

Bolaget befinner sig i en expansiv fas med skadereglering inom nya områden såsom ansvarsskador och juridisk rådgivning inom humanjuridik.

I samband med vårens bolagsstämma avgår Fredrik Jönsson som styrelseordförande. Till ny styrelseordförande har föreslagits advokat Thomas Wiberg och som styrelseledamöter Peter Jörgne, vd Aphelion och Henning Robach, ledarskaps- och organisationskonsult.